Det går framåt

Det blev visst en ordvist här. ”Det går framåt”. Jättekul! För att JavaScript ofta handlar om frontend. Men titta här:

Sedan jag startade min JavaScript-resa i måndags med freeCodeCamp så har jag nu gått igenom grundstegen. Jag gillar upplägget med ett interaktivt fönster som man kan koda i och jag tog mig snabbt genom de grundläggande delarna (Basic JavaScript). Jag har fortsatt till ES6. ES6 står för EcmaScript 6 och är synonymt med den senaste standarden av JavaScript. Det ES6 erbjuder är bland annat konkurrerande variabeldeklarationer till var; dessa är let och const. Med let så kan man få varning om man försöker deklarera en till variabel med samma namn. Det innebär också att den variabel som deklareras också kommer hålla sig inom det block där det deklarerades. I en for-loop så kommer let i att vara förbehållet den loopen. Men med var så kommer i att finnas tillgänglig utanför loopen. Med const så kan man skapa konstanter. Om jag gör en konstant const PI = 3.14; så kommer jag inte kunna ändra värdet på PI senare i koden.

Fler roliga saker är arrow functions. Dessa påminner om de lambda-funktioner som kom med Java 8. Det dessa gör är att det blir enklare att göra anonyma funktioner. Kombinerat med att man kan skicka godtyckligt många argument så får man väldigt mycket flexibilitet.

Än så länge har ES6 erbjudit JavaScript sådant som jag känner igen från min tid med Java. Något som jag däremot bara skrapat på ytan än så länge är callback functions och destructuring assignment. Jag behöver mer träning här.

Jag fortsätter med kurserna på freeCodeCamp och återkopplar vad jag lär mig. Under tiden rekommenderar jag att ni håller ögonen på #100daysOfCode på Twitter. Det är fantastiskt vad folk motiverar varandra där och det är något som gör mig glad. Vi ses på fredag!